دسته بندی:
دسته بندی:


1397
آذر
28

هوش تجاری چیست و چگونه می تواند به کسب و کار شما کمک کند


دسته بندی مقاله: هوش کسب و کار

توضیحات: چگونگی توسعه استراتژی BI و چگونگی استفاده از آن برای تقویت کسب و کار خود

1397
آبان
1

بهبود روند فروش با استفاده از ابزارهای هوش تجاری


دسته بندی مقاله: هوش کسب و کار

توضیحات: تیم های فروش همیشه به دنبال یک لبه هستند که به آنها کمک می کند تا حساب های بزرگ را جابجا کنند و درآمد بیشتری کسب کنند. ابزارهای کسب و کار (BI) می توانند تیم های فروش را با ارائه بینش برای تولید بهتر، و در نهایت افزایش درآمد و سود برای این شرکت، به مشتریان ارائه دهند. هوش تجاری یا همان هوش کسب و کار می تواند راه حل های پیچیده برای کاربران پایه باشد؛ با این حال، در سال های اخیر تلاش های روز افزون بر

1397
مهر
28

هوش تجاری سلف سرویس


دسته بندی مقاله: هوش کسب و کار

توضیحات: هوش تجاری سلف سرویس (سلف سرویس بی آی) یک رویکرد تجزیه و تحلیل داده است که کاربران کسب و کار را قادر به دسترسی و کار با داده های شرکت های بزرگ حتی اگر زمینه ای در تجزیه و تحلیل آماری، هوش کسب و کار یا داده کاوی ندارند. ابزارهای سلف سرویس هوش تجاری به کاربران اجازه می دهد تا فیلتر کردن، مرتب سازی، تجزیه و تحلیل و تجسم داده ها را بدون درگیر کردن تیم های هوش تجاری و IT سازمان انجام دهند.

1395
بهمن
12

چگونه یک تیم پیاده سازی انبار داده انتخاب کنیم


دسته بندی مقاله: انبار داده

توضیحات: در انتخاب تیم پیاده سازی انبار داده دو مبحث را باید در نظر داشت. این که از مشاوران بیرونی استفاده کنیم یا یک مشاور دائمی استخدام کنیم. دوم این که چه تخصصهایی برای پروژه پیاده سازی انبار داده نیاز داریم.

1395
بهمن
9

Everything You Wanted to Know About Data Mining but Were Afraid to Ask


دسته بندی مقاله: داده کاوی

توضیحات: data mining allows companies and governments to use the information you provide to reveal more than you think

1395
بهمن
6

چالش های هوش تجاری کدامند؟


دسته بندی مقاله: هوش کسب و کار

توضیحات: هرچند هوش تجاری به شرکتها در تصمیم گیری هوشمندانه کمک می کند ولی خیلی از شرکتها نمی توانند به راحتی از قابلیتهای هوش تجاری استفاده کنند. اولین مسئله و چالشی که کسب و کارها در پیاده سازی هوش تجاری با آن مواجه هستند، یافتن راهکار مناسب یا سیستم نرم افزاری مناسب است.

1395
بهمن
6

سيستم اثربخش ارزیابی عملکرد کارکنان


دسته بندی مقاله: ارزیابی عملکرد

توضیحات: ارزیابی عملکرد در تسهيل اثربخشي سازماني يك وظيفه مهم مديريت منابع انساني تلقي مي‌شود. در سالهاي اخير به نقش ارزیابی عملکرد توجه زيادي معطوف شده است.

1395
بهمن
6

اهمیت ارزیابی آمادگی سازمان قبل از استقرار سیستم های هوش کسب و کار


دسته بندی مقاله: هوش کسب و کار

توضیحات: آﻧﭽﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺎﻋﺚ حرکت سازمان ها به سمت هوشمند شدن و اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻫﻤﻴﺖ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﻋﻤﻞ در ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮیﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﺑوﻳﮋه در ﺳﻄﻮح اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣی ﺑﺎﺷﺪ.

1395
بهمن
5

شاخص های کلیدی عملکردی که هر مدیری باید بداند!


دسته بندی مقاله: ارزیابی عملکرد

توضیحات: ارزیابی عملکرد فرآیندی است که به منظور آگاهی از عملکرد سازمان و ارایه بازخوردهای لازم جهت بهبود و ارتقای عملکرد سازمانی به انجام می رسد. از این رو، استقرار نظام کنترل و ارزیابی عملکرد عاملی حیاتی برای پیاده سازی مؤثر استراتژی های سازمان محسوب می شود.

1395
دی
28

مراحل ایجاد انبار داده


دسته بندی مقاله: انبار داده

توضیحات: بسیاری از شرکت ها و سازمانها به این باور رسیده اند که گردآوری، سازمان دهی و یکپارچه سازی داده ها در یک مخزن داده برای مدیریت بهینه و اتخاذ تصمیمات کلان یک ضرورت می باشد.

123