دسته بندی:
دسته بندی:


1395
بهمن
12

چگونه یک تیم پیاده سازی انبار داده انتخاب کنیم


دسته بندی مقاله: انبار داده

توضیحات: در انتخاب تیم پیاده سازی انبار داده دو مبحث را باید در نظر داشت. این که از مشاوران بیرونی استفاده کنیم یا یک مشاور دائمی استخدام کنیم. دوم این که چه تخصصهایی برای پروژه پیاده سازی انبار داده نیاز داریم.

1395
بهمن
9

Everything You Wanted to Know About Data Mining but Were Afraid to Ask


دسته بندی مقاله: داده کاوی

توضیحات: data mining allows companies and governments to use the information you provide to reveal more than you think

1395
بهمن
6

چالش های هوش تجاری کدامند؟


دسته بندی مقاله: هوش کسب و کار

توضیحات: هرچند هوش تجاری به شرکتها در تصمیم گیری هوشمندانه کمک می کند ولی خیلی از شرکتها نمی توانند به راحتی از قابلیتهای هوش تجاری استفاده کنند. اولین مسئله و چالشی که کسب و کارها در پیاده سازی هوش تجاری با آن مواجه هستند، یافتن راهکار مناسب یا سیستم نرم افزاری مناسب است.

1395
بهمن
6

سيستم اثربخش ارزیابی عملکرد کارکنان


دسته بندی مقاله: ارزیابی عملکرد

توضیحات: ارزیابی عملکرد در تسهيل اثربخشي سازماني يك وظيفه مهم مديريت منابع انساني تلقي مي‌شود. در سالهاي اخير به نقش ارزیابی عملکرد توجه زيادي معطوف شده است.

1395
بهمن
6

اهمیت ارزیابی آمادگی سازمان قبل از استقرار سیستم های هوش کسب و کار


دسته بندی مقاله: هوش کسب و کار

توضیحات: آﻧﭽﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺎﻋﺚ حرکت سازمان ها به سمت هوشمند شدن و اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻫﻤﻴﺖ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﻋﻤﻞ در ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮیﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﺑوﻳﮋه در ﺳﻄﻮح اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣی ﺑﺎﺷﺪ.

1395
بهمن
5

شاخص های کلیدی عملکردی که هر مدیری باید بداند!


دسته بندی مقاله: ارزیابی عملکرد

توضیحات: ارزیابی عملکرد فرآیندی است که به منظور آگاهی از عملکرد سازمان و ارایه بازخوردهای لازم جهت بهبود و ارتقای عملکرد سازمانی به انجام می رسد. از این رو، استقرار نظام کنترل و ارزیابی عملکرد عاملی حیاتی برای پیاده سازی مؤثر استراتژی های سازمان محسوب می شود.

1395
دی
28

مراحل ایجاد انبار داده


دسته بندی مقاله: انبار داده

توضیحات: بسیاری از شرکت ها و سازمانها به این باور رسیده اند که گردآوری، سازمان دهی و یکپارچه سازی داده ها در یک مخزن داده برای مدیریت بهینه و اتخاذ تصمیمات کلان یک ضرورت می باشد.

1395
دی
12

پیاده سازی اصل پارتو در کلیک ویو


دسته بندی مقاله: هوش کسب و کار

توضیحات: قانون 20/80 یکی از سودمند ترین قوانین در زمینه مدیریت زمان و زندگی است. نام دیگر این قانون اصل پارتو است که به افتخار بنیان گذار آن ویلفردو پارتو اقتصاد دان ایتالیایی نام گذاری شده است.

1395
آذر
24

Salesforce’s LiveMessage tool for service reps officially launches


دسته بندی مقاله: هوش کسب و کار

توضیحات: Salesforce’s LiveMessage tool is now generally available for service agents to better connect with customers across many messenger-based apps. Originally teased at Dreamforce in October, the product is now live and currently supports conversations through SMS and Facebook Messenger.

1395
آذر
16

What’s new in QlikView 12


دسته بندی مقاله: هوش کسب و کار

توضیحات: With the release of QlikView 12, we deliver on our commitment to strengthen and solidify QlikView —our proven, market-leading data discovery solution. QlikView 12 reinforces our unique platform approach to visual analytics by bringing QlikView onto the same modern QIX Associative Data Indexing Engine (QIX engine) that powers Qlik Sense and the Qlik Analytics Platform.

123