نمایش جغرافیایی اطلاعاتتصميم گيري بصورت جغرافيايي يا GeoView

مسلماً بدست آوردن يک تصوير ساده، جامع و پر کاربرد از داده هاي استراتژيک يك سازمان امر بسيار مهمي ميباشد. با استفاده از نقشه دسترسي به اطلاعات بسيار روشن و سريع خواهد بود. اضافه شدن بُعد جغرافيايي، بطوري که به راحتي توسط همگان قابل فهم باشد، نقشي كليدي در سيستم هاي تصميم گيري مدرن ايفا ميکند. با استفاده از نقشه هاي موضوع محور، مي توان دسترسي به اطلاعات مهم در زمان و مکان مورد نظر را ميسر نمود. استفاده از اين نقشه ها، يعني اضافه کردن يک GIS ساده و حرفه اي به برنامه هاي تحليلي موجود بصورت پويا و تعاملي، که با قابليت هاي گسترده براي مديريت داده هاي جغرافيايي به سهولت صورت مي پذيرد. پس از راه اندازي اين امکان ميتوان با تلفيق اطلاعات و شاخصهاي اطلاعاتي با تصاوير مناطق، بخشهاي بازرگاني، شهرها و روستاها، مناطق صنعتي، تصاوير ماهواره اي و شهري، نوع جديدي از تحليل را ارائه داد. به عبارت ديگر مي توان گفت "داده کاوی و استخراج داده ها بصورت نفوذ از بالا به پايين و نيز چاپ تصاوير، در دسترس سريع همگان قرار مي گيرد.
 

GeoView,qlikview,کلیک ویواستفاده از نقشه جغرافيايي در QlikView

برخي از سازمانها داراي شعبات گوناگوني در يک شهر، کشور و يا کشورهاي گوناگون ميباشند. براي بررسي عملکرد آن شعبات مي توان با استفاده از قابليت نقشه در کلیک ویو از اوضاع آن شعبه، شهر و يا استان مطلع گردند و موقعيت جغرافيايي آن را مشاهده نمايند. روش کار همانند Google Map مي باشد و داده هاي نمايش داده شده بر روي نقشه قرار ميگيرند که با ترکيب تکنولوژي هوش کسب و کار و اطلاعات جغرافيايي در واقع به يک مجموعه GeoView يا هوش کسب و کار جغرافيايي دست پيدا کرده ايم. از اين رو شركت نظم آران تصميم گرفت نسبت به تهيه Component نگاشت اطلاعات برروي نقشه بصورت Offline اقدام نمايد.


استفاده از نقشه جغرافيايي در کلیک ویومزايا و امکانات GeoView Component نظم آران

بررسي داده ها بصورت گرافيکي بر روي نقشه
عدم نياز به اينترنت و کار بصورت Offline 
قابليت Drilldown نمودن بر روي نقشه، به اين صورت که Zoom در نماهاي گوناگون عوض مي شود. مثلاٌ مي توان وضعيت کل ايران را ملاحظه نمود، سپس برروي يک منطقه خاص زوم نمود، بعد به استان خاص، شهر مورد نظر و در نهايت به خيابان مورد نظر زوم کرد. 
امکان بررسي وضعيت سازمان با شاخصهاي مختلف و در مناطق جغرافيايي گوناگون 
امکان جابجايي بر روي نقشه 
قابليت تغيير نقشه به حالت هاي گوناگون مانند Map ،Satellite Map و Hybrid 
ارائه داده ها بر روي نقطه جغرافيايي مورد نظر و ...
 

مزايا و امکانات GeoView Component نظم آران