داشبورد,داشبورد منابع انسانی,داشبورد مدیریت منابع انسانیداشبورد منابع انسانی

داشبوردی برای مدیریت نیروی کار

داشبورد منابع انسانی و تجزیه وتحلیل آن ، به منظور تعیین صحیح کارکنان، با مهارت های مرتبط، برای شغلی مناسب در زمان مناسب می باشد و این مسئله تاثیری شگرف بر عملکرد منابع انسانی در کسب و کار خواهد داشت. توسط داشبورد مدیریتی منابع انسانی و تجزیه و تحلیل آن و در نهایت مدیریت بهتر نیروی کار می توان منابع سازمان را به سمت بهره وری و سود آوری بیشتر هدایت نمود.

با داشبورد مدیریتی منابع انسانی، کاربران می توانند بر روند بهره وری نیروی انسانی نظارت کنند، ارائه آموزش و یادگیری را مورد ارزیابی قرار دهند و روابط کارکنان را بهبود بخشند، این در حالی است که هزینه ها کاهش و عملکرد بهینه سازی می شود. با کمک ابزارها و امکانات پیشرفته موجود در داشبورد، تجزیه و تحلیل و بصری سازی داده ها چشم انداز کاملی از فعالیت های نیروی کار را ارائه می دهد و سازمان قادربه تجزیه و تحلیل و پاسخگویی سریع با آگاهی بهتر و بیشتر در تصمیمات مربوط به توسعه کسب و کار می پردازد.

یک چشم انداز کامل از نیروی کار در یک مکان

اطلاعات نیروی کار در تمامی سیستم ها و منابع اطلاعاتی و در مکان های متعدد توزیع و گسترش یافته است. داشبورد منابع انسانی یک نگرش جامع نسبت به تمام نیروی انسانی، بصورت لحظه ای و یا در بازه های زمانی ، دوره های آموزشی، عملکرد کارکنان و بازنشستگی ها و ... را در یک برنامه تعاملی ایجاد می نماید. کاربران داشبورد منابع انسانی می توانند شاخص های سازمان را به طوری که اولویت های استراتژیک سازمان که به طور مداوم در حال تغییرهستند را تجزیه و تحلیل و سود آوری را اندازه گیری کنند. داشبورد نیروی انسانی یک داستان متفاوت با قبل در مورد کسب و کار و داده های ذخیره شده بیان نموده و توانایی شما را در ایجاد بینش بیشتر و با دقت بالاتر به منظور درک تفاوت ها و برتری ها ی شرکای تجاری و مدیران رده های مختلف سازمان ایجاد می کند.

توسعه استراتژیک و جانشینی

در کلیک ویو نه تنها مدیران منابع انسانی قادر به تجزیه و تحلیل منابع نیروی انسانی و بهره وری نیروی کار و بهینه سازی می باشند، بلکه کاربران می توانند از طریق توسعه استراتژیک و جانشینی رهبری به صورت فعال مدیریت بهره وری عملیاتی را به عهده بگیرند. از طریق داشبورد پویا، کاربران می توانند آموزش را به صورت شبانه روزی پی گیری و متناسب با دوره ها ، عملکرد ارائه ی آموزش را مورد ارزیابی قرار دهند. علاوه بر این، با داشبورد مدیریت منابع انسانی ، توانایی نظارت بر KPI ها، مانند گردش مالی و بازنشستگی، جایگزینی مدیران و ... و بطور کلی تاثیر خود را بر تمام خطوط کسب و کار به حداکثر می رسد.

بهبود روابط کارکنان

واحد منابع انسانی عموما با حجم زیادی از مستند سازی و ارئه گزارش عملکرد روبرو هستند. با کلیک ویو، فرایند ها به صورت خودکارهستند. با این راه حل مدیران می توانند روابط کارکنان را بهبود، قرار داد ها را مدیریت، و از مقررات پیروی کنند. واحد منابع انسانی می تواند به راحتی از طریق اسناد و مدارک برای شناسایی گپ ها و به روز ماندن، تغییرات مورد نیاز را اعمال کنند. و نتیجه آن، بالاترین تشریک مساعی بین کارکنان و وظایف محوله و تصمیم سازی های بهتر و حل مشکلات کسب و کار مربوط به نیروی کار می باشد

برچسب ها: داشبورد,داشبورد منابع انسانی


صفحات مرتبط: داشبورد مدیریتی