چهارمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی 16 مهرماه در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید.
در این همایش که با حضور سازمانهای دولتی و خصوصی برگزار گردید ، شرکت نظم آران در قالب غرفه ای اقدام به معرفی محصولات خود در حوزه منابع انسانی نمود.