سيستم هاي يکپارچه شرکت هاي مترو

سيستم هاي حمل و نقل شهري

اين شرکت مفتخر است که از ابتداي راه اندازي مترو در تهران، وظيفه ي طراحي، پياده سازي و استقرار سيستم هاي اطلاعات مديريت اين صنعت را داشته باشد. تجربه ي 15 ساله از فرآيندها و عمليات مترو در بخش توسعه و بهره برداري از خطوط متروي شهري در کنار ساير مشاوران و پيمانکاران و پرسنل شرکت مترو، متخصصين و مشاورين کارآزموده اي را تربيت نموده که اين شرکت به عنوان سرمايه تخصصي خود از آنها بهره مي برد.
هم اکنون بيش از 40 سيستم نرم افزاري يکپارچه در شرکت مترو راه اندازي و در حال بهره برداري است پايگاه اطلاعاتي اين سيستم جامع يکپارچه داراي 3000 Tabel و صدها پردازش است که گوياي حجم کار انجام شده مي باشد. برخي از عناوين سيستم هاي طرح جامع شرکت هاي مترو در ذيل اشاره شده است. تجربه ي موجود سرمايه اي است که مي تواند توسط ساير شرکت هاي مترو در کشور نيز مورد استفاده قرار گيرد.
 

سيستم هاي عمليات خطوط و امور ايستگاهها ونقليه و ريلي

• سير و اعزام (راهبران)
• تاخيرات قطار
• جابجايي مسافر
• اعلام خرابي
• سوانح
• فروش بليط
• اماکن تجاري


سیستم های یکپارچه شرکت های مترو


سيستم هاي منابع انساني

• پرسنلي، احکام و واحد هاي سازماني
• آموزش
• ارزيابي عملکرد پرسنل و سازمان
• حضور و غياب
• حقوق و دستمزد
• گواهي ها
• رفاهي
• تربيت بدني
• بهداشت مشاغل
• طب کار
• لباس فرم و تجهيزات فردي
• بيمه تکميليسيستم هاي جامع نگهداري و تعميرات

• مهندسي
• برنامه ريزي و کنترل فعاليت
• اجرايي
• تضمين کيفيت
• برنامه ريزي و کنترل قطعات يدکي
• مالي نت
 

سیستم های جامع نگهداری و تعمیرات


سيستم هاي پشتيباني

• دفتر داري
• دريافت و پرداخت
• اموال و دارايي هاي ثابت
• حسابداري انبار
• حسابداري پيمانکاران
• کسر اقساط
• کنترل بودجه
• قبوض


   قراردادها 

• قراردادها
• ضمانت نامه ها


  خدمات عمومي

• موتور پول
• پشتيباني رايانه اي
• بازديدها


سيستم هاي حراست 

• حفاظت پرسنلي
• حفاظت فيزيکي
• شناسنامه فيزيکي
• تردد پرسنل
• تردد خودرو
• تردد ارباب رجوع
• اشياء پيدا شده


ساير سيستم ها 

• مصوبات هيئت مديره
• استملاک
• دعاوي حقوقي
• ملاقاتهاي مديران


سیستم های یکپارچه شرکت های مترو