طراحي و توسعه سيستمهاي سفارش مشتري 

 محصولات نرم افزاری اين شرکت حاصل تجربه چندين ساله اي است که بنگاه هاي اقتصادي ، سازمان ها و شرکت ها از آن ها بهره مند شده اند. نتيجه ی شناسايي نيازهاي بروز مشتريان بر اساس تحقيق بازار و توسعه محصولات کاربردي براي مشتريان توليد و ارائه محصولات نرم افزاری براي مشتريان شده است. محصولات نرم افزاری شرکت با استفاده از تکنولوژي هاي روز نرم افزاري با قابليت هاي چشمگير و رعايت نکات فني و استانداردهاي طراحي و ساخت و توليد نرم افزارها تا کنون در اختيار مشتريان قرار گرفته است.


استانداردها ي نرم افزاري

1. استاندارد SQL92 جهت تهيه Query ها 
2. استاندارد W3C HTML 4.0 در صفحات مورد استفاده کاربران 
3. استاندارد XML 1.0 در قسمتهاي بسيار زيادي از نرم افزار استفاده مي شود 
4. استاندارد UML جهت تهيه مدارک توسعه نرم افزار مورد استفاده قرار مي گيرد 
5. استاندارد RUP نسخه 2003 جهت مديريت توسعه نرم افزار مورد استفاده قرار مي گيرد. 
6. استاندارد ارتباطي بين ساير نرم افزارها و نرم افزارهاي شرکت SOAP 1.1 مي باشد.


امنيت نرم افزارها

امنيت بسته هاي نرم افزاري مستقل از ابزارهاي امنيتي شبکه مورد بررسي قرار گرفته و با فرض ايجاد حداکثر امنيت ممکن توليد شده اند. استفاده از فناوريهاي امنيتي نظير JAAS ، Label Security و Access Control Lists ضريب امنيت سيستم هاي نرم افزاري را تا حد بسيار خوبي بالا مي برد.
 

ابزار ها و تکنولوژي هاي محصولات

1.  متدولوژي RUP در تحليل و طراحي  
2. تکنولوژي و معماري SOA و چند لايه N_Tier) ( در طراحي و ساخت سيستم هاي نرم افزاري  
3. استفاده از .NET Framework در معماري نرم افزار ها  
4. استفاده از پايگاه داده ORACLE(10g) , MS SQL SERVER(6.5-2008)  
5. زبان هاي برنامه نويسي  
5-1 • C#.NET ,VB.NET, DELPHIو ASP.NET  
5-2 • JAVA, Jbuilder, JSP  
6 قابل استفاده در محيط Sharepoint