شرکت مهندسین مشاور نظم آران با هدف معرفی محصولات خود در زمینه ارزیابی عملکرد؛ خصوصا نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران با برپایی غرفه در این همایش در این راستا گام برداشته است.

زمان برگزاری : شنبه 8 اسفند ماه 1394
محل برگزاری: تهران - مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی


پیشاپیش مقدم شما میهمانان عزیز را گرامی می داریم


سومین همایش ارزیابی عملکرد کارکنان