شرکت مهندسین مشاور نظم آران با هدف معرفی محصولات خود در حوزه مدیریت منابع انسانی؛ خصوصا نرم افزار های داشبورد منابع انسانی و ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران با برپایی غرفه در این همایش در این راستا گام برداشته است.

زمان برگزاری : مرکز همایش های بین المللی نیایش - پنجشنبه 1395/04/31

ساعت 8:30 صبح لغایت 15:30پیشاپیش مقدم شما میهمانان عزیز را گرامی می داریم