حضور شرکت نظم آران در همایش آسیب شناسی منابع انسانی

چهارمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی 16 مهرماه 1394 در مرکز همایش‌های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید.در این همایش که با حضور سازمان‌های دولتی و خصوصی برگزار…

ادامه خواندن حضور شرکت نظم آران در همایش آسیب شناسی منابع انسانی