سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

گردهمایی بزرگ مدیران و متخصصان محور اصلی این کنفرانس، افزایش توانمندی‌های سازمان‌های ایرانی برای رو به رویی با تحولات محیطی پیش رو می‌باشد لذا شرکت نظم آران در قالب غرفه‌ای اقدام…

ادامه خواندن سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت