انواع کاربرد هوش مصنوعی در زندگی روزمره

حتما تا به امروز اسم هوش مصنوعی را شنیده‌اید. بر خلاف آن‌چه فیلم‌های سینمایی نشان می‌دهند، هوش مصنوعی رباتی نیست که به دنبال غلبه بر دنیا باشد؛ درواقع، هوش مصنوعی…

ادامه خواندن انواع کاربرد هوش مصنوعی در زندگی روزمره