سیستم‌های یکپارچه شرکت‌های مترو

سيستم‌های حمل و نقل شهری اين شرکت مفتخر است که از ابتدای راه اندازی مترو در تهران، وظيفه طراحی، پياده سازی و استقرار سيستم‌های اطلاعات مديريت اين صنعت را داشته…

ادامه خواندن سیستم‌های یکپارچه شرکت‌های مترو

رویکردهای ارزیابی عملکرد

1. رويکرد سنتی ارزیابی عملکرد به طور سنتی از ارزیابی عملکرد برای روشی استفاده می‌شود که حقوق و مزايای کارکنان را قطعی و توجيه نمايد. بنابراين ارزیابی عملکرد ابزاری برای تشويق (افزايش…

ادامه خواندن رویکردهای ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران

در سیستم‌های ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران، تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد افراد سازمان و ارزیابی آن‌ها به شیوه‌ای اثربخش و کارآمد موضوعی اصلی است. سیستم‌های ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران در سازمان‌ها به دلایل گوناگون به‌ویژه برای افزایش کارآیی و کارآمدی سازمان به کار گرفته می‌شود.

ادامه خواندن ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران

Performance Evaluation

Performance Evaluation functions as a leading journal in the area of modeling, measurement, and evaluation of performance aspects of computing and communication systems. As such, it aims to present a balanced and complete view of the entire Performance Evaluation profession. Hence, the journal is interested in papers that focus on one or more of the following dimensions:

ادامه خواندن Performance Evaluation

شاخص‌های کلیدی عملکردی که هر مدیری باید بداند!

ارزیابی عملکرد فرآیندی است که به منظور آگاهی از عملکرد سازمان و ارایه بازخوردهای لازم جهت بهبود و ارتقای عملکرد سازمانی به انجام می‌رسد. از این رو، استقرار نظام کنترل و ارزیابی عملکرد عاملی حیاتی برای پیاده سازی مؤثر استراتژی‌های سازمان محسوب می‌شود.

ادامه خواندن شاخص‌های کلیدی عملکردی که هر مدیری باید بداند!

سیستم اثربخش ارزیابی عملکرد کارکنان

ارزیابی عملکرد در تسهيل اثربخشی سازمانی يک وظيفه مهم مديريت منابع انسانی تلقی می‌شود. در سال‌های اخير به نقش ارزیابی عملکرد توجه زيادی معطوف شده است.

ادامه خواندن سیستم اثربخش ارزیابی عملکرد کارکنان