سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران

صفحه گزارش عملکرد تفصیلی بر اساس دوره ارزیابی

مشاوره/ اجرا/ نرم افزار

“سرمایه انسانی” از جمله با ارزش‌ترین بخش از دارایی‌ها نامشهود سازمان‌ها به‌ویژه سازمان‌های دانش مدار می‌باشد. در واقع می‌بایست برای “مدیریت منابع انسانی” ارزشی بیش از مدیریت اداری و کارگزینی و یا احیاناً رفاه و حقوق و مزایای آنان قائل شد.

 

واقعیات امروزه سازمان‌ها و فاصله نسل‌ها، جذب و به کارگیری دانش آموختگان، فاصله انتظارات و نیازهای منابع انسانی را از مدیریت‌های ارشد سازمان، بیشتر کرده است. در این حین خلا عدم وجود فرآیندی سیستماتیک که ارزیابی واقعی کارکنان را برای حصول بینشی جدید و فراگیر توسط مدیریت نسبت به منابع انسانی و کارکنان یک سازمان ایجاد نماید، مشهود است. در صورتی‌که عدم امکان تشخیص عملکردهای عالی، خوب، متوسط، در سازمان فراگیر شود، کارکنان آن سازمان نه تنها از بروز خلاقیت‌های فردی و گروهی بازخواهند ماند بلکه انگیزه‌های کاری خود را هم از دست خواهند داد. برقراری ارتباط منطقی بین نتایج عملکردی کارکنان و حقوق و مزایا و پاداش‌ها، شرایط با ثباتی را در پیشبرد اهداف سازمان توسط منابع انسانی فراهم می‌آورد. از مهم‌ترین ابزار و روش سنجش عملکرد می‌توان به سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران (ارزشیابی عملکرد) اشاره کرد که توسط  این شرکت تهیه و در سازمان‌ها اجرا شده است.

• چگونه افراد شایسته و توانمند سازمان خود را شناسایی می‌کنید؟
• چگونه اطمینان حاصل می‌کنید که کارکنان شما همان کاری را انجام می‌دهند که سازمان از آنان انتظار دارد؟
• مسیر ارتقای شغلی کارکنان همگام با تغییرات سازمان و پیشرفت‌ها در سازمان شما چگونه است؟
• اگر نقاط قوت و ضعف کارکنان خود را نتوانید شناسایی کنید، چگونه آنان را مدیریت می‌کنید؟
• تاکنون به هزینه‌های ناشی از عدم ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان خود فکر کرده‌اید؟ چه تدبیری اندیشیدید؟
• و ده‌ها سئوال دیگر که برای آن باید چاره‌ای اندیشید …
ابزار نرم افزاری ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران پاسخی به این سئوالات و بسیاری از سئوالات دیگر می‌باشد.

انعطاف پذیری سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران

هدف نهایی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران در سازمان، بهبود و عملکرد سازمان می‌باشد. لذا تهیه شاخص‌های ارزیابی عملکرد کارکنان (ارزشیابی عملکرد) از نتیجه جاری سازی برنامه‌ها و استراتژی کلان سازمان در سطوح لایه‌های عملیاتی و کارشناسی است. شناسایی شاخص‌های عمومی و اختصاصی برای کارکنان با توجه به برنامه‌ها و اهداف استراتژیک سازمان انجام می‌پذیرد. انعطاف در تعریف و گروه بندی شاخص‌ها و سنجه‌ها از مزیت‌های مهم این نرم افزار می‌باشد. تعریف اطلاعات اولیه ارزیابی شامل ارزیاب‌ها و شاخص‌ها، سنجه‌ها و … به صورت پویا در سیستم، برای هر دوره ارزیابی و استفاده از سوابق اطلاعات به انتخاب کاربر در دوره‌های ارزیابی توانایی‌های کاربری این سیستم را برای مدیران منابع انسانی افزایش داده است. 

محدوده سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران

• ارزیابی عملکرد کارکنان (ارزشیابی عملکرد) شرکت‌های وابسته به یک شرکت هولدینگ
• ارزیابی عملکرد کلیه کارکنان (ارزشیابی عملکرد) در سطوح عملیاتی، میانی و ارشد در دوره‌های مختلف ارزیابی
• ارزیابی عملکرد کارکنان (ارزشیابی عملکرد) مشمول ارتقا در فرآیند ارتقای کاری
• ارزیابی عملکرد کارکنان جدید پس از اتمام دوره کارورزی
• ارزیابی عملکرد مجدد کارکنان (ارزشیابی عملکرد) یک واحد سازمانی به صورت موردی

گروه بندی شاخص‌ها و سنجه‌ها

گروه بندی شاخص‌ها و تعریف شاخص‌ها و سنجه‌ها، ساختار کارآمدی را برای ارزیابی عملکرد افراد فراهم می‌کند تا با استفاده از آن امکان ارائه تحلیل‌های مدیریت عملکرد افراد برای مدیریت منابع انسانی سازمان‌ها ایجاد شود.
قابلیت تعریف گروه شاخص‌های عمومی و اختصاصی در سازمان‌ها و تعریف شاخص‌ها و سنجه‌ها در سیستم برای دوره‌های ارزیابی و یا تغییر آن در هر دوره از امکانات سیستم می‌باشد.
نمونه گروه‌های شاخص های عمومی عبارتند از:
                                                            
• شاخص‌های احرازی (پیش نیازی)
• شاخص‌های پایه کیفیت خدمات
• شاخص‌های انگیزشی
• شاخص‌های رفتاری
• شاخص‌های مدیریتی
• شاخص‌های تخصصی (عملکرد انجام وظایف سازمانی)
• شاخص‌های اثر بخشی
• شاخص‌های توانمندی 

• شاخص‌های رضایت شغلی

شاخص‌های اختصاصی با توجه به شغل، رده و پست کارکنان و مدیران تعریف خواهد شد. شاخص‌های اختصاصی علاوه بر پوشش شرح شغل کارکنان در راستای اهداف استراتژیک و برنامه‌ها و فعالیت‌های سازمان نیز می‌باشد. تعریف و تعیین شاخص‌های اختصاصی ارزیابی عملکرد (ارزشیابی عملکرد) با توجه به اهداف سازمان و شرکت‌ها این امکان را به مدیران می‌دهد که وضعیت هم راستایی منابع انسانی با اهداف سازمان را مورد سنجش و ارزیابی قرار داده و تصمیمات لازم را در زمان مناسب اتخاذ نمایند.

قابلیت‌های سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران

• امکان استفاده از روش (مدل)های ۳۶۰ درجه و یا ساختار سلسله مراتبی به انتخاب کاربر برای هر دوره ارزیابی
• امکان روش ارزیابی مدیریت بر مبنای اهدف (Management By Objective) 
• امکان ارزیابی بر اساس امتیازبندی و نمره و درصد (Rating Scale)
• امکان ارزیابی کارکنان با شاخص‌های کمی و قابلیت اخذ اطلاعات از سیستم‌های اطلاعاتی سازمان (TPS)
• امکان تخصیص سهم مساوی یا متفاوت به ارزیاب‌ها
• امکان تخصیص وزن‌های مساوی و یا متفاوت به شاخص‌ها در هر گروه سمت و یا پست
• امکان دسته بندی پست‌ها و سمت‌های سازمانی
• امکان انتخاب ارزیاب بر اساس ساختار سازمانی و تعاریف کاربر به‌صورت سیستماتیک
• امکان بررسی و تجدید نظر در ارزیابی‌ها
• امکان تحلیل نمرات ضعیف و عالی در کارتابل‌های ویژه
• افزایش سرعت، دقت و کاهش هزینه‌های ارزیابی
• انعطاف پذیری در تعریف شاخص و معیارها و مصداق (سنجه)های ارزیابی
• ایجاد بانک اطلاعات از سئوالات و شاخص‌ها و ایجاد سوابق و مخزن دوره‌های دانش ارزیابی
• تعریف دوره ارزیابی متناسب با ساختار سازمانی (برای کل سازمان، واحدهای منتخب یا تعدادی از پرسنل)
• تعریف نقش‌های افراد جهت ارزیابی کارکنان مرتبط
• امکان تخصیص چند نقش ارزیابی به یک ارزیاب
• تهیه گزارش‌های متنوع و خروجی‌های ارزیابی، روندهای نتایج ارزیابی در سطوح سازمان و کارکنان
• نگهداری تاریخچه ارزیابی‌ها و امکان مقایسه آن‌ها برای افراد یا واحدهای سازمانی
• تهیه گزارشات مدیریت و داشبورد مدیریت نتایج ارزیابی عملکرد کارکنان
• ارائه خروجی‌های PDF و Excel  از اطلاعات

روش‌های فروش نرم افزار

۱- خدمات فروش با روش SaaS نرم افزار ارزیابی عملکرد:  

شما می‌توانید بدون آن که امتیاز نرم افزار را خریداری کنید، از آن به عنوان یک سرویس در هر زمان و هر مکان استفاده کنید. این نرم افزار به عنوان نرم افزار SOFTWARE  as a SERVICE نیز ارائه می‌شود. کافیست با یک خط اینترنت به سایت نرم افزار وارد شوید و برای سازمان خود یک نرم افزار اختصاصی بسازید و در هر زمان و هر مکان بدون نیاز به زیر ساخت سخت افزاری و شبکه از نرم افزار ارزیابی ویژه‌ی خود استفاده کنید.

مزایای این طرح عبارتند از:
• کاهش هزینه‌های ایجاد و نگهداری سخت افزار و نرم افزار در سازمان
• کاهش هزینه‌ی خرید امتیاز نرم افزار 
• کاهش ریسک‌های عملیاتی سازی نرم افزارها
• کاهش وابستگی به محیط‌های نرم افزاری و سخت افزاری خاص 
• استفاده از آخرین نسخه و  ارتقاء توسط مشتری در هر زمان 
• عدم وابستگی به مکان خاص و یا دستگاه خاص
 

۲- قیمت گذاری: 

 این نرم افزار بر اساس سه پارامتر زمان و دوره‌ی استفاده (حداقل ۱ سال)، تعداد کاربران سیستم (شامل ارزیاب‌ها و راهبران سیستم) و تعداد کارکنان ارزیابی شونده، قیمت گذاری شده است. لذا مشتریان می‌توانند بهترین حالت مد نظر خویش را خریداری نمایند.
خدمات آموزش و پشتیبانی و ارتقاء نرم افزار به صورت رایگان ارائه می‌شود.
 
 

۳- فروش امتیاز بهره برداری:

در این روش مشتری امتیاز بهره برداری از نرم افزار را به مدت نامحدود خریداری می‌نماید و نرم افزار در محیط مشتری تحویل و نصب خواهد شد. خدمات آموزش و پشتیبانی و ارتقاء در شش ماه اول رایگان است.

خدمات مشاوره در استقرار سیستم ارزیابی عملکرد

تیم متخصصین این شرکت خدمات مشاوره طراحی و اجرای سیستم ارزیابی عملکرد سازمان‌ها را ارائه می‌نمایند. کارشناسان متخصص و با تجربه با شناسایی کسب و کار، سازمان مشاوره در استقرار سیستم را در اولویت قرار خواهند داد و با ارائه یک طرح جامع برای پیاده سازی سیستم مدیران سازمان‌ها را یاری خواهند نمود. تیم مشاوره خدمات اسقرار سیستم در انتها تحلیل‌های جذابی از نتایج استقرار سیستم را برای مدیران تهیه می‌نماید و مشاوره لازم در خصوص عملکرد جامع سیستم  ارائه می‌گردد.
 
 

۱- رئوس کلی خدمات مشاوره ارزیابی عملکرد کارکنان عبارتست از:

  • شناخت مشتری، کسب و کار، عوامل و فرهنگ کسب و کار و سازمان، اهداف و استراتژی‌های سازمان
  • شناسایی معیارها و شاخص‌های ارزیابی تخصصی و عمومی کارکنان سازمان و کسب و کار واحدهای سازمانی
  • مشاوره در اجرای ارزیابی عملکرد و آموزش کارکنان و مدیران ذی‌ ربط ارزیابی کننده
  • تحلیل نتایج و تدوین گزارش جامع ارزیابی
 
 

۲- تحلیل گزارشات:

 ارائه داشبورد مدیریت از تحلیل نتایج ارزیابی کارکنان برای مدیران از ویژگی‌های سیستم ارزیابی عملکرد می‌باشد.
مدیران با توجه به تحلیل و روندهای نتایج ارزیابی پرسنل و سازمان طی زمان و تحلیل شاخص‌ها، اطلاعات مفیدی را برای تصمیم‌گیری دریافت خواهند کرد.
 
 

۳- خروجی‌ها:

نتایج سیستم ارزیابی در اشکال گوناگون (داشبورد و نمودار و جداول) برای استفاده در سیستم‌های منابع انسانی، سیستم حقوق و مزایا یا سایر تیم‌ها قابل ارائه می‌باشد. داده‌های نتایج ارزیابی عملکرد برای استفاده سایر سیستم‌های منابع انسانی کاربرد خواهند داشت.
 

۴- یکپارچگی سیستم با سیستم ارزیابی عملکرد سازمان:

در صورت استفاده شرکت‌ها و سازمان‌ها از سیستم ارزیابی عملکرد سازمان، نتایج سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان با سیستم ارزیابی عملکرد سازمان یکپارچه خواهد شد. مدیر ارشد ضمن رصد ارزیابی عملکرد سازمان می‌تواند ارزیابی کارکنان هر واحد را هم پایش نماید.

توضیحات کامل این مقاله را می‌توانید در فرمت‌های زیر دانلود کنید: