یادگیری ماشین تحت نظارت supervised machine learning

یادگیری تحت نظارت (supervised machine learning)چگونه کار می کند؟ در یادگیری نظارت شده، مدل‌ها با استفاده از مجموعه داده‌های برچسب‌گذاری شده آموزش داده می‌شوند، جایی که مدل در مورد هر…

ادامه خواندن یادگیری ماشین تحت نظارت supervised machine learning