یادگیری ماشین تحت نظارت

یادگیری ماشین تحت نظارت (supervised machine learning)چگونه کار می کند؟ در یادگیری ماشین تحت نظارت، مدل‌ها با استفاده از مجموعه داده‌های برچسب‌گذاری شده آموزش داده می‌شوند، جایی که مدل در…

ادامه خواندن یادگیری ماشین تحت نظارت