کمک ارزیابی عملکرد برای ایجاد فرهنگ سازنده و مثبت در سازمان

کمک ارزیابی عملکرد برای ایجاد فرهنگ سازنده و مثبت در سازمان

ما در این مقاله شرح میدهیم که چگونه به کمک ارزیابی عملکرد برای ایجاد فرهنگ سازنده و مثبت در سازمان اقدام عملی انجام دهیم.

ارزیابی عملکرد کارکنان می تواند به شرکت ها کمک کند تا فرهنگ سازنده و مثبتی در سازمان خود ایجاد کنند.و می توان بر اساس تلاش کارکنان بهترین جایگاه را برای وی در نظر گرفت تا راندمان کارها ،وظایف و بهره وری سازمانی افزایش یابد. به این ترتیب کارکنان نیز با افزایش ارتقای جایگاه شغلی و تخصیص پاداش با احساس رضایت کار خود را ادامه دهند و ارتباط بهتری با سازمان خود داشته باشند.

چگونه ارزیابی عملکرد به ایجاد فرهنگ سازنده و مثبت در سازمان کمک می‌کند؟

ارزیابی عملکرد ابزاری قدرتمند برای ایجاد فرهنگ سازنده و مثبت در سازمان است. زمانی که به درستی انجام شود، می‌تواند به ایجاد اعتماد، تشویق ارتباطات باز و شفاف، و شناسایی و پاداش رفتارهای مطلوب کمک کند.

نتیجه این فرهنگ سازی سازنده و مثبت به کمک ارزیابی عملکرد نیروی انسانی، بهبود عملکرد کلی سازمان خواهد بود.

در بسیاری از سازمان ها اجرای فرآیند ارزشیابی عملکرد، یک فرآیند وقت گیر و حوصله بر تلقی می شود. ولی بدانید که ارزشیابی / ارزیابی عملکرد نیازمند نگاهی سازنده و مثبت است که نتیجه ای عالی برای بهره وری سازمان دارد.

اگر میخواهید بدانید کمک ارزیابی عملکرد برای ایجاد فرهنگ سازنده و مثبت در سازمان چگونه است. پس تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.
ما این ۶ راهکار را برای دستیابی به هدف مورد نظر در سازمان معرفی می نماییم که هرکدام از این موارد به اختصار توضیح داده خواهند شد:

 1. هماهنگی ارزیابی در راستای اهداف سازمانی
 2. مشارکت دادن کارکنان در طراحی و اجرای ارزیابی
 3. چرخه بازخورد و مربیگری و آموزش را فراهم کنید
 4. برگزاری جلسات ارزیابی موثر
 5. پیگیری و حمایت از توسعه کارکنان
 6. ارزیابی و بهبود فرآیند ارزیابی

۱- هماهنگی ارزیابی در راستای اهداف سازمانی

اولین قدم برای ایجاد فرهنگ مثبت و سازنده به کمک ارزیابی عملکرد این است که «فرآیند ارزیابی» را با «اهداف و ارزش های سازمانی» خود هماهنگ کنید.

یکی از راهکار های سازنده برای سازمان این است که شما باید هدف و مزایای ارزیابی و همچنین معیارها و استانداردهای ارزیابی عملکرد را به وضوح بیان کنید. علاوه بر این باید اطمینان حاصل کنید که فرآیند ارزیابی در سراسر سازمان سازگار، منصفانه و شفاف است. و اولویت ها و انتظارات استراتژیک سازمان شما را منعکس می کند.

این هماهنگی موقعی میسر می شود که شاخص های کلیدی عملکردی KPI و یا حوزه مسئولیت های کلیدی KRA و اهداف سازمانی در یک راستا تعریف شده باشند.

۲- مشارکت دادن کارکنان در طراحی و اجرای ارزیابی

گام دوم برای ایجاد فرهنگ مثبت و سازنده به کمک ارزیابی عملکرد، مشارکت دادن کارکنان در طراحی و اجرای فرآیند ارزیابی است.

مشارکت دادن کارکنان به این دلیل است که کارکنان بتوانند در مورد چگونگی بهبود فرآیند ارزیابی درخواست بازخورد خود را بدهند. سپس در بهبود فرآیند آن مشارکت داشته باشند و باید فرصت هایی را برای آنها فراهم کنید تا اهداف عملکرد و برنامه های توسعه خود را تعیین کنند. بنابراین شما میبایست کارکنان را تشویق کنید تا عملکرد خود را ارزیابی کنند (خود ارزیابی). و پس از آن از منابع متعددی مانند همکاران خود، مشتریان و ذینفعان بازخورد بگیرند.

امکان بازخورد افراد را در سیستم ارزیابی عملکرد فراهم کنید تا از این طریق مشارکت افراد در اجرای فرآیند ارزیابی عملکر فراهم شود.

۳- چرخه بازخورد و مربیگری و آموزش را فراهم کنید

قدم سوم برای ایجاد فرهنگ مثبت و سازنده به کمک ارزیابی عملکرد، ارائه بازخورد و مربیگری و هدایت و آموزش مستمر به کارکنان در طول چرخه عملکرد است.

فراهم آوردن این چرخه برای این است که برای ارائه بازخورد نباید تا جلسه ارزیابی رسمی منتظر بمانید. بلکه باید بازخوردهای مکرر، به موقع، مشخص و سازنده را در مورد نقاط قوت و زمینه های بهبود کارمندان ارائه دهید. به عبارتی دیگر باید کارکنان را در مورد چگونگی دستیابی به اهداف، غلبه بر چالش ها و یادگیری مهارت های جدید راهنمایی کنید.

بخوانید: رویکردهای ارزیابی عملکرد

۴- برگزاری جلسات ارزیابی موثر

گام چهارم برای ایجاد فرهنگ مثبت و سازنده به کمک ارزیابی عملکرد، برگزاری جلسات ارزیابی موثر با کارکنان است.

جلسات ارزیابی به شما امکان میدهد تا با بررسی داده های عملکرد، اهداف، بازخوردها و با ایجاد لحن مثبت و محترمانه برای گفتگو به خوبی برای جلسه آماده باشید. شما همچنین باید به طور فعال به دیدگاه کارمندان گوش دهید. دستاوردهای آنها را تصدیق کنید، در مورد چالش های آنها بحث کنید و در مورد برنامه های عملیاتی آینده توافق کنید.

کارکنان سازمان شما در حین ارزیابی می بایست متوجه شوند که چگونه با بهبود شاخص های ارزیابی عملکرد، اهداف سازمان پوشش داده می شود.

۵- پیگیری و حمایت از توسعه کارکنان

پنجمین گام برای ایجاد فرهنگ مثبت و سازنده به کمک ارزیابی عملکرد، پیگیری و حمایت از توسعه کارکنان پس از جلسه ارزیابی است.

این مورد مهم است که شما میبایست برای پیشبرد اهداف و برنامه های عملیاتی کارمند را زیر نظر داشته باشید. و آن ها را پیگیری کنید. باید مرتباً بازخورد ها استخراج شوند و همزمان با هدایت و مربیگری، قدرت تشخیص و استفاده از منابع را به آنها یاد دهید.

باید توجه داشته باشید که اهداف و برنامه های عملیاتی را در صورت نیاز بررسی و به روز کنید و موفقیت های کارمندان را جشن بگیرید.

۶- ارزیابی و بهبود فرآیند ارزیابی

ششمین و آخرین مرحله برای ایجاد فرهنگ مثبت و سازنده به کمک ارزیابی عملکرد، ارزیابی و بهبود فرآیند ارزیابی به طور منظم است.

منظور از ارزیابی این است که شما باید داده ها را در مورد اثربخشی، کارایی و رضایت از فرآیند ارزیابی جمع آوری و تجزیه و تحلیل کنید. باید زمینه های بهبود عملکرد را شناسایی و اجرا کنید همینطور میبایست نتایج و تغییرات فرآیند ارزیابی و بهبود را به اطلاع کارکنان برسانید و نظرات و پیشنهادات آنها را بخواهید.

جمع بندی راهکارها:

رعایت ۶ مرحله بیان شده باعث میگردد که سازمان شما با کمک ارزیابی عملکرد نیروی انسانی به اهداف کلیدی و راندمان مورد نظر دست پیدا کنید. بعد از اجرای هر نوبت از ارزیابی ، داده ها و بازخوردها برای بهبود فرآیند ارزیابی و سیستم ارزیابی عملکرد جمع آوری می شود.

در اینجا چند روش خاص وجود دارد که از به کمک ارزیابی عملکرد برای ایجاد فرهنگ مثبت و سازنده در سازمان کمک شایانی می کند:

 1. تمرکز بر بازخورد و توسعه:

  ارزیابی عملکرد فرصتی برای ارائه بازخورد سازنده به کارکنان در مورد عملکردشان است. این بازخورد می‌تواند به آنها کمک کند تا نقاط قوت خود را بشناسند، زمینه‌های پیشرفت خود را شناسایی کنند و مهارت‌های خود را توسعه دهند. زمانی که کارکنان احساس می‌کنند که عملکردشان دیده و قدردانی می‌شود، انگیزه بیشتری برای انجام کار خوب و مشارکت در سازمان خواهند داشت.

 2. ایجاد اهداف و انتظارات واضح:

  فرآیند ارزیابی عملکرد باید شامل تعیین اهداف و انتظارات واضح برای هر کارمند باشد. این اهداف باید SMART باشند، یعنی خاص، قابل اندازه‌گیری، قابل دستیابی، مرتبط و دارای محدودیت زمانی. زمانی که کارکنان بدانند که از آنها چه انتظاری می‌رود، می‌توانند بر روی دستیابی به اهداف خود تمرکز کنند و احساس موفقیت بیشتری داشته باشند.

 3. تشویق ارتباطات باز:

  ارزیابی عملکرد باید فرصتی برای گفتگوی باز و صادقانه بین مدیران و کارکنان در مورد عملکرد و توسعه آنها باشد. این امر به ایجاد اعتماد و احترام بین آنها کمک می‌کند و به کارکنان این امکان را می‌دهد که هر گونه نگرانی یا مشکلی را که دارند بیان کنند.

 4. شناسایی و پاداش رفتارهای مطلوب:

  ارزیابی عملکرد باید برای شناسایی و پاداش رفتارهای مطلوب، مانند عملکرد بالا، کار تیمی و نوآوری استفاده شود. این امر به تقویت این رفتارها در سراسر سازمان کمک می‌کند و فرهنگ مثبتی را ایجاد می‌کند که در آن کارکنان احساس قدردانی می‌کنند و برای انجام کار خوب انگیزه دارند.

 5. ایجاد حس مالکیت:

  کارکنان باید در فرآیند ارزیابی عملکرد خود مشارکت داشته باشند. این امر به آنها حس مالکیت نسبت به اهداف و توسعه خود می‌دهد و آنها را متعهد به دستیابی به موفقیت می‌کند.

نکات مهم کمک ارزیابی عملکرد برای اجرای موثر سنجش:

 • از رویکردی عینی و مبتنی بر داده استفاده کنید.
 • بازخورد را به موقع و به طور منظم ارائه دهید.
 • بر نقاط قوت و فرصت‌های پیشرفت تمرکز کنید.
 • یک برنامه توسعه فردی برای هر کارمند ایجاد کنید.
 • از فرآیند ارزیابی عملکرد برای ایجاد فرهنگ یادگیری استفاده کنید.

ارزیابی عملکرد، زمانی که به درستی انجام شود، می‌تواند ابزاری ارزشمند برای ایجاد فرهنگ سازنده و مثبت در سازمان باشد. با تمرکز بر بازخورد، توسعه، ارتباطات و پاداش، می‌توانید به کارکنان خود کمک کنید تا به بهترین شکل خود عمل کنند و به سازمان شما در دستیابی به اهدافش کمک کنند.

علاوه بر موارد فوق، توجه به موارد زیر نیز حائز اهمیت است:

 • ارزیابی عملکرد باید یک فرآیند مستمر باشد، نه یک رویداد سالانه.
 • از ابزارها و روش‌های مختلف ارزیابی عملکرد استفاده کنید.
 • نتایج ارزیابی عملکرد را محرمانه نگه دارید.
 • فرصت‌هایی برای تجدید نظر و تجدید نظر در فرآیند ارزیابی عملکرد فراهم کنید.

با پیروی از این نکات، می‌توانید اطمینان حاصل کنید که ارزیابی عملکرد به ابزاری مثبت و سازنده برای سازمان شما تبدیل می‌شود.

نرم افزار ارزیابی عملکرد نظم آران راهکاری برای کمک به سازمان ها

نرم افزار ارزیابی عملکرد شرکت نظم آران ،امکان تعریف شاخص های عملکردی را برای سازمان ها فراهم نموده است. در سیستم ارزیابی عملکرد نظم آران بیش از ۴۰۰۰ شاخص برای ارزیابی وجود دارد که مشتریان می توانند از آن استفاده کنند. این نرم افزار به جرات یکی از کارآمد ترین سیستم های ارزیابی عملکرد بازار ایران است زیرا نسخه های بسیاری از آن در سازمان ها پیاده سازی شده است.

توجه داشته باشید که اجرای دقیق گام های ذکر شده تنها با کمک و همکاری یک شرکت معتبر و با سابقه امکان پذیر است. برای سنجش ارکان و نیروی انسانی سازمان و یا ارگان های دولتی و خصوصی به کمک ارزیابی عملکرد و مشاهده دموی نرم افزار ارزیابی عملکرد شرکت نظم آران، با همکاران ما نظم آران تماس بگیرید. کارشناسان ما در اولین زمان ممکن برای ارائه مشاوره و درخواست دموی نرم افزار هماهنگی های لازم را با شما انجام خواهند داد.

اگر اطلاعات بیشتری نیاز دارید می توانید این مقاله مرجع به زبان انگلیسی را مطالعه کنید.