مشتریان نظم آران

Layer 15
شرکت نظم آران افتخار ارائه خدمات به بیش از ۱۰۰ مشتری از جمله وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی را دارد که این امر ما را برای ارائه خدمات بهتر و شایسته‌تر به مشتریان‌مان مصمم می‌سازد. تمرکز بر راهکار‌های هوشمند تجاری و تولید داشبوردهای مدیریتی بومی در کنار  توجه به نیازهای خاص مشتریان سازمانی سبب شده تا  در این سال‌ها افتخار همکاری با صد شرکت، سازمان و بنگاه اقتصادی کشور را بدست آورد.