داده کاوی

کلان داده
داده کاوی

داده‌های عظیم

۱. مقدمه با گسترش روز افزون استفاده از خدمات فناوری اطلاعات و همچنین فراگیر شدن ابزارهای دیجیتالی، هر فرد به واسطه حضور خود در فضای

ادامه مطلب »
داده کاوی

An Introduction to Data Mining

Data mining, the extraction of hidden predictive information from large databases, is a powerful new technology with great potential to help companies focus on the most important information in their data warehouses. Data mining tools predict future trends and behaviors, allowing businesses to make proactive, knowledge-driven decisions

ادامه مطلب »