بنیاد شهید و امور ایثارگران

معرفی کار فرما

بنیاد شهید و امور ایثارگران سازمانی دولتی در ایران است که مسئولیت اصلی آن رسیدگی به امور جانبازان و خانواده‌های جان‌باختگان در جنگ ایران و عراق می‌باشد، ولی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، خدمات درمانی و آموزشی نیز فعالیت می‌نماید.

موضوع پروژه

فروش، نصب و راه‌اندازی نرم افزار QlikView

رضایت نامه حسن انجام کار