سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

معرفی کار فرما

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در تیرماه ۱۳۴۶ با دو وظیفه اصلی ایجاد بنگاه‌های صنعتی جدید و نوسازی بنگاه‌های فرسوده تأسیس گردید.

موضوع پروژه

فروش، نصب و راه‌اندازی نرم افزار تحلیلی و مدیریتی کلیک ویو و ارائه خدمات مشاوره در زمینه پیاده سازی داشبوردهای مدیریتی

رضایت نامه حسن انجام کار