شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو)

معرفی کار فرما

شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه به عنوان اولین شرکت ارائه دهنده خدمات حمل و نقل ریلی درون شهری در کشور

موضوع پروژه

اسفند ۹۲

طراحی، تولید و پیاده سازی سیستم هوش کسب و کار با نرم افزار کلیک ویو

رضایت نامه حسن انجام کار

موضوع پروژه

بهمن ۹۱

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی سیستم‌های اطلاعاتی تحت ویندوز و وب