معرفی کار فرما

موسسه فرهنگی هنری خراسان؛
خراسان قدیمی‌ترین روزنامهٔ محلی در حال انتشار ایران است و پس از روزنامه‌های اطلاعات، کیهان و آلیک، چهارمین روزنامه کهن سراسری در ایران است، همچنین این روزنامه پرتیراژترین نشریه شرق کشور و بعد از همشهری و جام جم، سومین روزنامه پرتیراژ در سراسر کشور به‌شمار می‌رود.

موضوع پروژه

نصب و آموزش نرم افزار QlikView

رضایت نامه حسن انجام کار