راهنمای انتخاب تیم پیاده سازی انبار داده

در انتخاب تیم پیاده‌سازی انبار داده دو مبحث را باید در نظر داشت. این که از مشاوران بیرونی استفاده کنیم یا یک مشاور دائمی استخدام کنیم. دوم این که چه تخصص‌هایی برای پروژه پیاده سازی انبار داده نیاز داریم.

ادامه خواندن راهنمای انتخاب تیم پیاده سازی انبار داده