قابلیت جدید هوش مصنوعی در شناسایی سن و جنسیت ردپا

قابلیت جدید هوش مصنوعی در شناسایی سن و جنسیت ردپا

فناوری نوینی که با دقت بالا سن و جنسیت را از ردپا شناسایی می‌کند!

اگر در‌میان توطئه‌های روز قیامتی، که در‌آن ربات‌هایی که با هوش مصنوعی کار می‌کنند، سیاره زمین را تصرف می‌کنند و انسان‌ها را بیرون می‌کنند، جستجو کنید؟ در‌برخی از موارد خواهید دید که، این ماشین‌های خیالی به عنوان شیوه‌ای برای انتقام از انسان‌ها، آنها را به بردگی وادار می‌کنند. اما درواقع ما هنوز به برتری ماشین بر انسان نزدیک نشده‌ایم، در‌حالی‌که هوش مصنوعی (AI) کار بزرگی در تسهیل زندگی انسان‌ها انجام می‌دهد. هوش مصنوعی بی‌طرف می‌تواند در رشته‌های مختلف از جمله مراقبت‌های بهداشتی و شناسایی جرم و جنایت به ما کمک کند. در‌حال حاضر مشخص شده است که، هوش مصنوعی نسبت به انسان‌ها (در اغلب شرایط) متخصص جرایم بهتری است.

ما به عنوان انسان، تعصبات و عیوب ذاتی خود را داریم. مطمئنا ما می‌توانیم روی این موضوعات کار کنیم، تا به انسان هدف ایده‌آل تبدیل شویم، اما حتی در آن زمان هم هوش مصنوعی بر همه‌چیز حکمرانی خواهد داشت. مشخص شده که هوش مصنوعی در ارزیابی ردپاها برای شناسایی جرم بهتر از دانشمندان پزشکی قانونی عمومی عمل می‌کند.

هر نوع سرنخی برای صحنه جرم مقدس تلقی می‌شود، به‌ویژه اگر شامل قتل‌های وحشتناک و دزدی‌های با مشخصات بالا باشد. رد‌پاها و برخی آثاری که ممکن است حامل DNA یک مظنون باشند، کاندیدای اصلی برای کمک به یافتن مظنون، در صورت وقوع جنایت شنیع هستند. رد‌‌پای شخص حاوی اطلاعات غنی در‌مورد آن شخص از جمله قد، وزن و در برخی موارد حتی جنسیت اوست.

مطالعات دوقلو اخیر توسط The Conversation مشخص می‌کند که، چطور هوش مصنوعی در درک عامل جنایت به نحو بهتری عمل می‌کند. هنگامی که یک ردپا شناسایی و ارائه می‌شود، تنها ۵۰ درصد از متخصصان شناسایی آثار کف پا به پاسخ درست می‌رسند، در‌حالی‌که هوش مصنوعی در ۹۰ درصد موارد جنسیت فرد را به درستی حدس زده است.

آیا هوش مصنوعی، کارشناسان اثر کفش را کنار خواهد زد؟

علاوه‌بر‌این هوش مصنوعی در شناسایی ردپا توانسته، نزدیکترین دهه سنی به فرد را تشخیص دهد. البته این تمامی اکتشافات هوش مصنوعی در شناسایی آثار باقیمانده از جرم نیست، بلکه The Conversation با توسعه هوش مصنوعی دیگری با همکاری Bluestar Software توانسته، یک گام فراتر رفته و با کمک این نرم‌افزار حتی مدل و ساخت کفش را براساس برداشت‌های هوشمند با‌موفقیت پیش‌بینی کند.

علاوه‌بر‌این، آنها درحدود ۱۰۰ کفش را به کاربران دادند، که این سیستم توانست بین ۲۲ تا ۸۳ درصد ساخت آنها را به درستی حدس بزند. براساس پاسخ‌های دریافت شده از هوش مصنوعی در این شاخه از جرم شناسی، این هوش بین ۶۰ تا ۹۱ درصد توانسته موفق عمل کند. این درصد موفقیت بالا این سوال را به ذهن متبادر می‌سازد که، آیا کارشناسان آثار کفش در علوم جنایی به زودی بیکار می شوند؟ پاسخ منفی است، زیرا آنها تقریباً ۱۰۰ درصد مواقع به سوال‌های ایجاد شده در این رابطه پاسخ درست دادند.

در مورد دوم، هوش مصنوعی قادر به محاسبه ساییدگی و پارگی نبود و این موضوع هم به کارشناسان کفش برتری داد. با‌توجه‌به پیچیدگی زمان ما و تکامل جرایم، به نظر می‌رسد که هوش مصنوعی تقریباً در هر صنعتی، از جمله شناسایی جرم و جنایت، نقش بزرگ‌تری ایفا خواهد کرد.

منبع: هوشیو