پیاده سازی اصل پارتو در کلیک ویو

پیاده سازی اصل پارتو در کلیک ویو

قانون ۲۰/۸۰

قانون ۲۰/۸۰ یکی از سودمندترین قوانین در زمینه مدیریت زمان و زندگی است. نام دیگر این قانون اصل پارتو است که به افتخار بنیان گذار آن ویلفردو پارتو اقتصاددان ایتالیایی نام گذاری شده است. وی برای نخستین بار در سال ۱۸۹۵ این موضوع را در نوشته‌های خود مطرح کرد.

پارتو متوجه شد که در جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند مردم را می‌توان به طور طبیعی به دو دسته تقسیم کرد:

گروه اول که وی به آن‌ها اقلیت بسیار مهم می‌گوید جزء بیست درصد افرادی هستند که از نظر اقتصادی و اثر بخشی در صدر قرار دارند و گروه دوم که وی به آن‌ها اکثریت کم اهمیت می‌گوید هشتاد درصدی را تشکیل می‌دهند که در سطح پایین جامعه قرار دارند. وی بعدها کشف کرد که عملاً تمام فعالیت‌های اقتصادی تابع این قانون هستند به عنوان مثال، مطابق این قانون: هشتاد درصد از نتایجی که شما به دست می‌آورید نتیجه بیست درصد از فعالیت‌های شماست. بیست درصد از مشتری‌های شما هشتاد درصد از کل فروش شما را خریداری می‌کنند.

بیست درصد از تولیدات یا خدماتی که ارائه می‌دهید هشتاد درصد از سود شما را تامین می‌کند هشتاد درصد از کل ارزش فعالیت‌های شما نتیجه بیست درصد آن‌ها است و الی آخر. این بدان معنی است که اگر در لیست کارهای شما ده مورد فعالیت وجود داشته باشد دو مورد از این فعالیت‌ها معادل یا حتی بیش از مجموع هشت فعالیت دیگر ارزشمند هستند.

دیدگاهتان را بنویسید