پنجمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

شرکت مهندسین مشاور نظم آران با هدف معرفی محصولات خود در حوزه مدیریت منابع انسانی؛ خصوصا نرم افزارهای داشبورد منابع انسانی و ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران با برپایی غرفه در این همایش در این…

ادامه خواندن پنجمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی