سیستم‌های یکپارچه شرکت‌های مترو

سيستم‌های حمل و نقل شهری اين شرکت مفتخر است که از ابتدای راه اندازی مترو در تهران، وظيفه طراحی، پياده سازی و استقرار سيستم‌های اطلاعات مديريت اين صنعت را داشته…

ادامه خواندن سیستم‌های یکپارچه شرکت‌های مترو