کشف قابلیت جدید هوش مصنوعی در شناسایی سن و جنسیت ردپا

اگر در‌میان توطئه‌های روز قیامتی، که در‌آن ربات‌هایی که با هوش مصنوعی کار می‌کنند، سیاره زمین را تصرف می‌کنند و انسان‌ها را بیرون می‌کنند، جستجو کنید؟ در‌برخی از موارد خواهید…

ادامه خواندن کشف قابلیت جدید هوش مصنوعی در شناسایی سن و جنسیت ردپا