راهکارهای حوزه بیمه‌ای

با استفاده از راهکارهای هوش تجاری تمامی داده‌های عظیم جمع آوری شده از بیمه شدگان و بیمه گزاران یکپارچه‌سازی می‌شوند و برای تحلیل‌های کلان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ادامه خواندن راهکارهای حوزه بیمه‌ای

راهکارهای حوزه بانکی

مشاوره و تهیه گزارشات تحلیلی و داشبوردهای مدیریتی، داده کاوی ،استخراج دانش، خدمات مشاوره و استقرار سیستم‌های تحلیل ریسک و حساسیت از جمله راهکارهای BI برای موسسات مالی است.

ادامه خواندن راهکارهای حوزه بانکی