داشبورد مدیریتی

با استفاده از این سیستم مدیران ارشد سازمان می‌توانند به سادگی در یک محیط زیبا و غیر پیچیده ، بر شاخص‌های عملکردی سازمان ، بخش و یا واحد خود نظارت کامل و به روز داشته باشند.

ادامه خواندن داشبورد مدیریتی

هوش تجاری – مسیری که شرکت‌ها و سازمان‌ها باید طی کنند.

امروزه با اطمینان کامل می‌توان ادعا کرد که استفاده از راه حل هوش تجاری (BI) قدرت رقابت پذیری سازمان را افزایش می‌دهد.

ادامه خواندن هوش تجاری – مسیری که شرکت‌ها و سازمان‌ها باید طی کنند.

ارزیابی عملکرد سازمان و سامانه مدیریت عملکرد (BSC)

این سیستم با استفاده از مدل BSC کلیه شاخص‌های سازمان را با اهداف موجود در نقشه استراتژی سازمان در ۴ منظر رویکرد BSC (با قابلیت افزایش و تعریف منظرها) مرتبط می‌نماید. در این سیستم نقشه استراتژی سازمان شامل اهداف و ارتباطات بین آن‌ها در ۴ منظر تعریف شده و مضامین استراتژی در نقشه استراتژی شکل می‌گیرد.

ادامه خواندن ارزیابی عملکرد سازمان و سامانه مدیریت عملکرد (BSC)