اصل پارتو

هوش کسب و کار

پیاده سازی اصل پارتو در کلیک ویو

قانون ۲۰/۸۰ یکی از سودمندترین قوانین در زمینه مدیریت زمان و زندگی است. نام دیگر این قانون اصل پارتو است که به افتخار بنیان‌گذار آن ویلفردو پارتو اقتصاد دان ایتالیایی نام گذاری شده است.

ادامه مطلب »