انواع مدل های یادگیری ماشین

مفهوم یادگیری ماشین (machine learning) یادگیری نظارت شده (supervised learning) انواع مدل های یادگیری ماشین ، فرآیند یادگیری الگوریتم از مجموعه داده های آموزشی را می توان به عنوان معلمی…

ادامه خواندن انواع مدل های یادگیری ماشین

یادگیری ماشین تحت نظارت supervised machine learning

یادگیری تحت نظارت (supervised machine learning)چگونه کار می کند؟ در یادگیری نظارت شده، مدل‌ها با استفاده از مجموعه داده‌های برچسب‌گذاری شده آموزش داده می‌شوند، جایی که مدل در مورد هر…

ادامه خواندن یادگیری ماشین تحت نظارت supervised machine learning