یادگیری نظارت شده

یادگیری ماشین,انواع مدل های یادگیری ماشین
هوش مصنوعی

انواع مدل های یادگیری ماشین

مفهوم یادگیری ماشین (machine learning) یادگیری نظارت شده (supervised learning) انواع مدل های یادگیری ماشین ، فرآیند یادگیری الگوریتم از مجموعه داده های آموزشی را

ادامه مطلب »