انبار داده چیست و چه کاربردی دارد

هوش کسب و کار,ابزارهای هوش کسب و کار,مقالات هوش کسب و کار,هوش کسب و کار چیست

انبار داده به مجموعه‌ای از داده‌ها گفته می‌شود که از منابع مختلف اطلاعاتی سازمان جمع آوری، دسته بندی و ذخیره می‌شود. به عبارت دیگر “یک انبار داده مجموعه‌ای موضوع گرا، مجتمع، وابسته به متغیر زمان و غیر فرار از داده‌ها است که مدیریت تصمیم گیری را پشتیبانی می‌کند”. هدف اصلی از ایجاد انباره داده‌ها، بکارگیری داده‌های تولید و ذخیره شده توسط سیستم‌های عملیاتی در انبار داده و استفاده صحیح از آن‌ها در فرآیند تصمیم گیری در سطوح استراتژیک است موضوع انبار داده‌ها علاوه بر این که داده‌های گذشته و حال سیستم‌های عملیاتی را پوشش می‌دهد ناظر به آینده نیز می‌باشد.

لزوم بکارگیری

از آنجایی که انجام عملیات آماری و گزارشات پیچیده دارای بار کاری بسیار سنگینی برای سرورهای پایگاه داده سیستم‌های عملیاتی می‌باشند، وجود انبار داده سبب می‌گردد که این گونه عملیات تأثیری بر فعالیت برنامه‌های کاربردی سازمان (OLTP) نداشته باشد. با ایجاد انباره داده بستری مناسب و پایدار برای تهیه گزارشات سریع، یکپارچه و متنوع مهیّا می‌گردد. یک انبار داده می‌تواند به عنوان یک پایگاه داده اطلاعاتی دیده شود که به صورت مجزا از پایگاه‌های عملیاتی سازمان نگهداری می‌شود و نهایتاً توسط ابزارهای تحلیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مراحل ایجاد

به طور کلی ساخت یک انبار داده، به شکل یک پروژه شامل مراحل اصلی زیر می‌باشد: 
 • استخراج داده‌های عملیاتی از پایگاه‌های داده مختلف به یک مخزن واحد
 • گسترش و تبدیل داده‌ها
 • بارگذاری داده‌های تبدیل شده به یک پایگاه داده
 • تولید مقادیر داده‌ای از پیش محاسبه شده جهت افزایش سرعت گزارش گیری
 • تهیه یک ابزار گزارش گیری تحلیلی و هوش کسب و کار

ابزارها

با توجه به این که انتخاب ابزار جهت ایجاد انباره داده وابستگی زیادی به نوع فعالیت سازمان و وابستگی فرآیندها با یکدیگر دارد، به همین دلیل پس از شناخت (Feasibility Study) نسبت به انتخاب ابزار برای ایجاد انباره داده اقدام می‌شود. ولی عموماً یکی از دو ابزار SQL Server و یا Oracle برای این بخش مناسب می‌باشند.

ابزارهای نهایی

جهت در دسترس قرار دادن اطلاعات انبار داده برای کاربران، ابزارهای مختلفی در معماری انبار داده استفاده می‌شوند که به آن‌ها “ابزارهای نهایی” می‌گویند.
  دسته بندی ابزارهای نهایی شامل موارد زیر است:
 • ابزارهای پرس و جو و گزارش گیری
 • ابزارهای برنامه‌های کاربردی توسعه یافته
 • ابزارهای سیستم‌های اطلاعاتی اجرایی
 • ابزارهای پردازش‌های تحلیلی همزمان
 • ابزارهای داده کاوی و تحلیلی
عمده این ابزارها در رده هوش کسب و کار قرار می‌گیرند.
برتری کلیک ویو از نرم افزارهای جامع دیگر

هدف و کاربرد

هدف اولیه در معماری Data Warehouse ایجاد انباره داده متمرکز با تعاریف ذکر شده و استاندارد می‌باشد. پس از این مرحله می‌توان با استفاده از ابزارهای قدرتمند هوش کسب و کار مانند کلیک ویو و یا با ابزارهای دیگر مانند OLAP-Based گزارشات تحلیلی را بر روی انباره داده ایجاد نمود. به نحوی که پس از تشکیل انباره داده و تمیزکاری و تجمیع داده در آن، ابزار تحلیلی بر روی آن قرار گرفته و بستر گزارشات تحلیلی، آماری، داده کاوی و داشبوردهای مدیریتی فراهم می‌گردد.
شکل روبه‌رو شمای کلی از ترکیب ابزار هوش کسب و کار با انباره داده را نمایش می‌دهد.

مزایای بکارگیری انبار داده

 • اطلاعات دقیقی از وضعیت قبلی و کنونی سازمان را ارائه می‌دهد.
 • حافظه یکپارچه و تصفیه شده‌ای برای سازمان فراهم می‌کند.
 • باعث کاهش هزینه‌های گسترش نرم افزارها و یکپارچه سازی آن‌ها می‌شود.
 • اطلاعات سازمان را به صورت موضوع بندی شده و از چندین حوزه اطلاعاتی در اختیار قرار می‌دهد.
 • به عنوان بستر ابزارهای تحلیلی و آماری و مدیریتی قابل استفاده می‌باشد.
 • قابلیت گزارش گیری و تحلیل را به صورت سریع و کم هزینه فراهم می‌کند.
 • تبدیل داده‌های خام و پراکنده را به اطلاعات مجتمع و استراتژیک میسر می‌نماید.