داشبورد منابع انسانی

داشبورد منابع انسانی

داشبوردی برای مدیریت نیروی کار

داشبورد منابع انسانی و تجزیه و تحلیل آن، به منظور تعیین صحیح کارکنان، با مهارت‌های مرتبط، برای شغلی مناسب در زمان مناسب می‌باشد و این مسئله تاثیری شگرف بر عملکرد منابع انسانی در کسب و کار خواهد داشت. توسط داشبورد مدیریتی منابع انسانی و تجزیه و تحلیل آن و در نهایت مدیریت بهتر نیروی کار می‌توان منابع سازمان را به سمت بهره وری و سود آوری بیشتر هدایت نمود.

با داشبورد مدیریتی منابع انسانی، کاربران می‌توانند بر روند بهره وری نیروی انسانی نظارت کنند، ارائه آموزش و یادگیری را مورد ارزیابی قرار دهند و روابط کارکنان را بهبود بخشند، این در حالی است که هزینه‌ها کاهش و عملکرد بهینه سازی می‌شود. با کمک ابزارها و امکانات پیشرفته موجود در داشبورد، تجزیه و تحلیل و بصری سازی داده‌ها چشم انداز کاملی از فعالیت‌های نیروی کار را ارائه می‌دهد و سازمان قادر به تجزیه و تحلیل و پاسخگویی سریع با آگاهی بهتر و بیشتر در تصمیمات مربوط به توسعه کسب و کار می‌پردازد.

یک چشم انداز کامل از نیروی کار در یک مکان

اطلاعات نیروی کار در تمامی سیستم‌ها و منابع اطلاعاتی و در مکان‌های متعدد توزیع و گسترش یافته است. داشبورد منابع انسانی یک نگرش جامع نسبت به تمام نیروی انسانی، به صورت لحظه‌ای و یا در بازه‌های زمانی، دوره‌های آموزشی، عملکرد کارکنان و بازنشستگی‌ها و … را در یک برنامه تعاملی ایجاد می‌نماید. کاربران داشبورد منابع انسانی می‌توانند شاخص‌های سازمان را به طوری که اولویت‌های استراتژیک سازمان که به طور مداوم در حال تغییر هستند را تجزیه و تحلیل و سود آوری را اندازه گیری کنند. داشبورد نیروی انسانی یک داستان متفاوت با قبل در مورد کسب و کار و داده‌های ذخیره شده بیان نموده و توانایی شما را در ایجاد بینش بیشتر و با دقت بالاتر به منظور درک تفاوت‌ها و برتری‌های شرکای تجاری و مدیران رده‌های مختلف سازمان ایجاد می‌کند.

توسعه استراتژیک و جانشینی

در کلیک ویو نه تنها مدیران منابع انسانی قادر به تجزیه و تحلیل منابع نیروی انسانی و بهره وری نیروی کار و بهینه سازی می‌باشند، بلکه کاربران می‌توانند از طریق توسعه استراتژیک و جانشینی رهبری به صورت فعال مدیریت بهره وری عملیاتی را به عهده بگیرند. از طریق داشبورد پویا، کاربران می‌توانند آموزش را به صورت شبانه روزی پیگیری و متناسب با دوره‌ها، عملکرد ارائه آموزش را مورد ارزیابی قرار دهند. علاوه بر این، با داشبورد مدیریت منابع انسانی، توانایی نظارت بر KPI ها، مانند گردش مالی و بازنشستگی، جایگزینی مدیران و … و به طور کلی تاثیر خود را بر تمام خطوط کسب و کار به حداکثر می‌رسد.

بهبود روابط کارکنان

واحد منابع انسانی عموما با حجم زیادی از مستند سازی و ارائه گزارش عملکرد روبرو هستند. با کلیک ویو، فرایندها به صورت خودکار هستند. با این راه حل مدیران می‌توانند روابط کارکنان را بهبود، قرار دادها را مدیریت، و از مقررات پیروی کنند. واحد منابع انسانی می‌تواند به راحتی از طریق اسناد و مدارک برای شناسایی گپ‌ها و به روز ماندن، تغییرات مورد نیاز را اعمال کنند و نتیجه آن، بالاترین تشریک مساعی بین کارکنان و وظایف محوله و تصمیم سازی‌های بهتر و حل مشکلات کسب و کار مربوط به نیروی کار می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید