راهکارهای صنعت حمل و نقل ریلی

سیستم‌های حمل و نقل شهری

این شرکت مفتخر است که از ابتدای راه اندازی مترو در تهران، وظیفه طراحی، پیاده سازی و استقرار سیستم‌های اطلاعات مدیریت این صنعت را داشته باشد. تجربه ۱۵ ساله از فرآیندها و عملیات مترو در بخش توسعه و بهره برداری از خطوط متروی شهری در کنار سایر مشاوران و پیمانکاران و پرسنل شرکت مترو، متخصصین و مشاورین کارآزموده‌ای را تربیت نموده که این شرکت به عنوان سرمایه تخصصی خود از آن‌ها بهره می‌برد. هم اکنون بیش از ۴۰ سیستم نرم افزاری یکپارچه در شرکت مترو راه اندازی و در حال بهره برداری است پایگاه اطلاعاتی این سیستم جامع یکپارچه دارای ۳۰۰۰ Tabel و صدها پردازش است که گویای حجم کار انجام شده می‌باشد. برخی از عناوین سیستم‌های طرح جامع شرکت‌های مترو در ذیل اشاره شده است. تجربه موجود سرمایه‌ای است که می‌تواند توسط سایر شرکت‌های مترو در کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.

سیستم‌های عملیات خطوط و امور ایستگاه‌ها و نقلیه و ریلی

 • سیر و اعزام (راهبران)
 • تاخیرات قطار
 • جابجایی مسافر
 • اعلام خرابی
 • سوانح
 • فروش بلیط
 • اماکن تجاری

سیستم‌های منابع انسانی مترو

 • پرسنلی، احکام و واحدهای سازمانی
 • آموزش
 • ارزیابی عملکرد پرسنل و سازمان
 • حضور و غیاب
 • حقوق و دستمزد
 • گواهی‌ها
 • رفاهی
 • تربیت بدنی
 • بهداشت مشاغل
 • طب کار
 • لباس فرم و تجهیزات فردی
 • بیمه تکمیلی

سیستم‌های جامع نگهداری و تعمیرات

 • مهندسی
 • برنامه ریزی و کنترل فعالیت
 • اجرایی
 • تضمین کیفیت
 • برنامه ریزی و کنترل قطعات یدکی
 • مالی نت 

سیستم‌های پشتیبانی

 • دفتر داری
 • دریافت و پرداخت
 • اموال و دارایی‌های ثابت
 • حسابداری انبار
 • حسابداری پیمانکاران
 • کسر اقساط
 • کنترل بودجه
 • قبوض

قراردادها

 • قراردادها
 • ضمانت نامه‌ها

خدمات عمومی

 • موتور پول
 • پشتیبانی رایانه‌ای
 • باز دیدها

سیستم‌های حراست

 • حفاظت پرسنلی
 • حفاظت فیزیکی
 • شناسنامه فیزیکی
 • تردد پرسنل
 • تردد خودرو
 • تردد ارباب رجوع
 • اشیاء پیدا شده

سایر سیستم‌ها

 • مصوبات هیئت مدیره
 • استملاک
 • دعاوی حقوقی
 • ملاقات‌های مدیران