راهنمای انتخاب تیم پیاده سازی انبار داده

راهنمای انتخاب تیم پیاده سازی انبار داده

در انتخاب تیم پیاده سازی انبار داده دو مبحث را باید در نظر داشت. این که از مشاوران بیرونی استفاده کنیم یا یک مشاور دائمی استخدام کنیم. دوم این که چه تخصص‌هایی برای پروژه پیاده سازی انبار داده نیاز داریم.

انتخاب مشاور پیاده سازی انبار داده

در انتخاب مشاور برای پیاده سازی انبار داده دو راه‌کار پیش رو داریم: مشاوران بیرون از سازمان و استخدام مشاور دائمی. مشاوران بیرون سازمانی معمولا در پیاده سازی انبار داده مجرب هستند. ولی واقعیت این است که حتی امروزه یافتن افرادی که پیشینه ای قوی در زمینه انبار داده داشته باشند، مشکل است. با این توصیف وقتی نیاز به تشکیل سریع یک تیم باشد آسان ترین راه به کارگیری مشاوران بیرون سازمانی است.

از دلایل استفاده از مشاور دائمی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

    این دسته از مشاوران را با هزینه کم‌تری می‌توان به کار گرفت. پس از لحاظ اقتصادی به صرفه‌تر هستند.
    احتمال ترک این مشاوران کم‌تر است.

نقش‌های مورد نیاز در تیم پیاده سازی انبار داده

نقش‌های زیر برای پیاده سازی انبار داده مورد نیاز است:

    مدیر پروژه: مدیر پروژه کسی است که بر پیشرفت پروژه را نظارت می‌کند و مسئول موفقیت یا شکست پروژه انبار داده است.
    DBA یا مدیر پایگاه داده: DBA مسئول اجرا و کارکرد روان پایگاه داده است. دیگر وظایف این نقش عبارتند از: برنامه ریزی، پشتیبان گیری، بازیابی و تنظیم عملکرد.
    معمار فنی یا Technical Architect: این نقش مسئول توسعه و پیاده سازی معماری فنی انبار داده را بر عهده دارد.
    توسعه دهنده ETL : این نقش مسئول برنامه ریزی، توسعه و استقرار روتین فرآیند استخراج، تبدیل و بارگذاری است.
    توسعه دهنده front end : این نقش مسئول توسعه ابزارهای سمت کاربر است.
    توسعه دهنده OLAP
    آموزش دهنده: نقش اموزش دهنده بسیار مهم است. پس از پیاده سازی انبار داده یک نفر از تیم انبار داده باید با کاربران نهایی کار کند تا آن‌ها را با چگونگی تنظیم front end آشنا کند تا بتوانند حداکثر بهره ممکن را از سیستم انبار داده ببرند.
    مدلساز داده: این نقش مسئول مدلسازی ساختار داده موجود در کسب و کار و مدلسازی داده‌ها به شمایی است که برای تحلیل OLAP مناسب باشد.
    گروه تضمین کیفیت: این نقش مسئول تصحیح و اطمینان از صحت داده‌های انبار داده است. این نقش از آن چه به نظر می‌رسد با اهمیت‌تر است، زیرا کیفیت بد داده‌ها، بیش از هر دلیل دیگری باعث دور کردن کاربران از سیستم می‌شود.

لیست فوق نقش‌ها را بیان می‌کند و ضروری نیست که هر کس یک نقش را بر عهده داشته باشد. در حقیقت در تیم انبار داده بسیار معمول است که یک نفر چند نقش را بر عهده داشته باشد. برای یک پروژه متعارف انبار داده ۵ تا ۸ نفر در تیم انبار داده وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید