داده کاوی

داده کاوی یعنی استخراج دانش کلان، قابل استناد و جدید از پایگاه داده‌های بزرگ. شاید بتوان مهم‌ترین جنبه در معرفی داده کاوی را مبحث کشف دانش از پایگاه داده‌ها (KDD) دانست...

ادامه خواندن داده کاوی

رویکردهای ارزیابی عملکرد

1. رويکرد سنتی ارزیابی عملکرد به طور سنتی از ارزیابی عملکرد برای روشی استفاده می‌شود که حقوق و مزايای کارکنان را قطعی و توجيه نمايد. بنابراين ارزیابی عملکرد ابزاری برای تشويق (افزايش…

ادامه خواندن رویکردهای ارزیابی عملکرد