یادگیری ماشین

هوش مصنوعی

یادگیری عمیق چیست؟

هوش مصنوعی (Artificial intelligence) یادگیری عمیق چیست؟  هوش مصنوعی (Artificial intelligence)، به سیستم‌ یا ماشین‌ گفته می‌شود که برگرفته از توانایی هوش انسانی است و

ادامه مطلب »
یادگیری ماشین,انواع مدل های یادگیری ماشین
هوش مصنوعی

انواع مدل های یادگیری ماشین

مفهوم یادگیری ماشین (machine learning) یادگیری نظارت شده (supervised learning) انواع مدل های یادگیری ماشین ، فرآیند یادگیری الگوریتم از مجموعه داده های آموزشی را

ادامه مطلب »
یادگیری ماشین,نظم آران
هوش مصنوعی

اهمیت یادگیری ماشین

از آنجایی که امروزه، سازمان‌ها به دنبال مدرن‌سازی و بهینه‌سازی فرآیندهای خود هستند، یادگیری ماشین (ML) ابزاری قدرتمند برای هدایت فرآیند ها و اتوماسیون سازمان

ادامه مطلب »